Tragédie
Hamlet
Rozbor díla, děj, postavy, zajímavosti


Děj Hamleta

Základní konflikt

V tragédii Hamlet se proplétá více dějových linií. Základním konfliktem v tomto dramatu je vražda Hamletova otce a svatba jeho matky s Hamletovým strýcem, který krále zabil. Hamlet začne nenávidět celý svět a cítí marnost, ale probudí se v něm touha po pomstě a chce za každou cenu usvědčit otcova vraha. Hamlet začne předstírat šíleného, čímž však ztrácí lásku Ofélie. Nedorozuměním zabije jejího otce Polonia a Ofélie se z toho zblázní.

Děj Shakespearovské tragédie

1. Dějství

Dánský král, otec Hamleta, zemře za podivných okolností. Na trůn nastupuje jeho bratr Claudius a vstupuje do manželství s ovdovělou královnou Gertrudou. Hamletovi se začne zjevovat duch zesnulého otce, který mu prozradí, že jej zavraždil bratr Claudius, jenž mu vlil ve spánku jed do ucha.

2. Dějství

Hamlet se rozhodne otce pomstít a předstírá, že zešílel a trpí vidinami. Hamlet chce přijít na kloub tomu, zda Claudius jeho otce skutečně zabil a snaží se prohlédnout lidi kolem sebe. Komořímu Poloniovi, otci Hamletovo milované Ofélie, se zdá princovo chování podezřelé a chce zjistit, co má za lubem. Hamlet požádá kočovné herce, aby zinscenovali divadelní představení o vraždě krále a v průběhu hry sleduje reakce Claudia.

3. Dějství

Claudius během divadelního představení uteče, čímž potvrdí svou vinu. Hamlet ale s pomstou váhá, protože strýc v kapli lituje svých činů. Hamlet se chce matce svěřit, že se mu zjevuje otcův duch, ale někdo je poslouchá za závěsem. Hamlet se domnívá, že je to Claudius a špeha probodne dýkou. Omylem ale zavraždí Polonia.

4. Dějství

Král Claudius prohlédne, jak je pro něj Hamlet nebezpečný, proto jej posílá s Rozenkrantzem a Guildensternem do Anglie. Svěří jim dopis, v němž stojí, aby Hamleta popravili. Hamlet se dopisu zmocní a zamění jej za dopis, v němž je královým jménem psáno, aby byli popraveni ti, kteří dopis doručí. Po návratu do Dánska se Hamlet setkává na hřbitově s přítelem Horatiem a hrobníky a dozvídá se, že kopou hrob pro zesnulou Ofélii, která utonula za nejasných okolností.

5. Dějství

Ve vzduchu se snáší smrt. Poloniův syn Laertes vyzve Hamleta na souboj, aby pomstil svou rodinu. Podle zaútočí na Hamleta otráveným mečem, ale Hamlet mu meč uzme a Laerta jím zabije. Sám však utrpí zranění. Hamlet před svou smrtí zabije Claudia a svého přítele Horatia požádá, aby světu sdělil pravdu. Jeho matka umírá po vypití otráveného vína, které nastražil Claudius pro Hamleta.

Kompozice

Dílo Hamlet od Williama Shakespeara má podobnou kompozici jako klasická Antická tragédie:

1. Expozice

Dánský král, otec Hamleta umírá a na trůn nastupuje jeho bratr Claudius, který si bere za manželku ovdovělou Hamletovu matku.

2. Kolize

Hamletovi se zjeví duch otce, jenž mu vyzradí, že jeho vrahem je Claudius. Požádá Hamleta, aby pomstil jeho smrt.

3. Krize

Hamlet prahne po pomstě. Předstírá šílenství a vzdává se své lásky Ofélie. Získá důkaz o strýcově vině, ale místo něj omylem zabije Polonia, otce Ofélie. Král se bojí o život a posílá Hamleta do Anglie, kde ho má jeho doprovod zabít. Mezitím umírá utonutím ve vodě Ofélie, která po smrti svého otce zešílela.

4. Peripetie

Laertes se dozvídá o smrti svého otce Polonia a sestry Ofélie. Rozhodne se Hamletovi pomstít. Král navrhne souboj a poradí Laertovi, aby bojoval s otráveným mečem.

5. Katastrofa

Laertes zraní otráveným mečem Hamleta, ale sám podléhá smrtelnému zranění. Před svým skonem stihne Hamletovi prozradit pravdu. Hamletova matka připíjí na synovo vítězství, ale víno je otrávené a umírá. Hamlet z posledních sil zabije Claudia.