Tragédie
Hamlet
Rozbor díla, děj, postavy, zajímavosti


Postavy v Hamletovi

V Hamletovi se objevuje několik důležitých postav. Zde je jejich charakteristika:

Hamlet

Hamlet je dánským princem a synem zavražděného krále. Patří mezi nejsložitější postavy celé tragédie a prahne po pomstě svého otce. Odehrává se v něm duševní drama a prožívá těžké psychické stavy, při kterých přemýšlí o lidské existenci a zvrácenosti světa. Dojde to tak daleko, že uvažuje o sebevraždě. Jeho láskou je Ofélie, ale nedává jí své city najevo. Zakládá si na čestnosti, upřímnosti, věrnosti a poctivosti a v boji je to statečný muž. Když předstírá své šílenství, daří se mu odhalit své protivníky a jejich nečestné plány. Hamlet prožívá vnitřní konflikt „Být či nebýt“.

Claudius

Claudius se stal králem po smrti svého bratra. Tento muž je velmi zákeřný a podlý a touží po jediném: po moci a vysokém společenském postavení. Neštítí se vzít si manželku bratra, kterého nechal zavraždit. S manželkou získává také trůn a bohatství. Ve své zvrácenosti zachází tak daleko, že hodlá zavraždit Hamleta, aby si udržel svůj trůn. Claudius je v podstatě mužem, který způsobil celou tragédii.

Horacio

Horacio je nejlepší přítel Hamleta a jeho bývalý spolužák. Tento muž je diskrétní, rozvážný, čestný a Hamletovi věrný v každé situaci. Vždy dodrží své slovo a umí uchovat tajemství. Jedná ve jménu spravedlnosti a je jedinou postavou, jež dokáže objektivně odvyprávět celý příběh o Hamletovi.

Polonius

Polonius je hlavním královským rádcem, otcem Ofélie a Laerta. Tento starý a moudrý muž je oddán trůnu a na královském dvoře má vysoké postavení. Reprezentuje novou společenskou vrstvu – nastupující buržoazii. Polonius je pragmatik a jedná podle toho, co je pro něj nevýhodnější. To ho omezuje, protože všechny jeho činy podléhají účelnosti a praktičnosti.

Gertrúda

Gertrúda je Hamletovou matkou, vdovou po bývalém králi a manželkou současného krále. Tato žena je slabá, snadno ovlivnitelná a nechápe souvislosti. Neumí si přiznat, že udělala chybu, když se provdala za Claudia a odmítá myšlenku, že zabil jejího prvního manžela. Bojí se o svého syna a při společném rozhovoru se od něj dozví pravdu.

Ofélie

Ofélie je Laertova sestra a Poloniova dcera, která je nejslabší postavou celé tragédie. Tato žena je velmi krásná, povahově čistá a něžná, ale lehce podléhá otcově a bratrově vůli. Chová se pasivně a není schopna samostatně uvažovat a konat. Z celého srdce miluje Hamleta, ale otec jí zakázal se s ním scházet. Její křehká mysl se nedokáže vyrovnat se ztrátou milované osoby a smrtí svého otce a zblázní se.

Laertes

Laertes je Poloniův syn: zručný, výbojný, pomstychtivý a s vynikajícím vlastním úsudkem. Tento skvělý šermíř chce pomstít smrt svého otce a sestry a zaslepený hněvem a nerozvážností vyzve Hamleta na souboj. Až těsně před smrtí mu dokázal odpustit, uznávajíce svou vinu.