Tragédie
Hamlet
Rozbor díla, děj, postavy, zajímavosti


Z čeho vychází Hamlet?

Podobnost se skandinávskou legendou

Hamlet je bezesporu jedním z nejvýznamnějších děl Williama Shakespeara. Tento světově uznávaný anglický autor napsal Hamleta mezi lety 1599 a 1601 a zřejmě se inspiroval skandinávskou verzí Amleth neboli Amlóði, kterou napsal ve 12. století Saxo Grammaticus. Podobné výjevy jako v Hamletovi se také nacházejí v islandském díle Sága Hrolf Kraki nebo v římské legendě Lucius Junius Brutus. V obou dílech figurují hrdinové, kteří předstírají, že jsou šílení, aby se mohli pomstít.

Předloha Hamleta – dílo od Belleforesta

Dílo Saxa Grammatica přeložil v roce 1570 do francouzštiny Francois de Belleforest a doplnil text natolik, že měl téměř dvojnásobnou délku. Má se za to, že William Shakespeare převyprávěl příběh od tohoto překladatele. Badatelé se však ponořili hlouběji do minulosti a domnívají se, že Saxo Grammaticus se inspiroval básní Sněžný medvěd z 10. či 11. století od islandského básníka, v níž se píše o „Amlothim“.

Průnik do hluboké minulosti

Islandské verše a dánská kronika spojují Amlothiho a Amletha do souvislosti s drtivou silou moře. Kdybychom pokračovali ještě dále do minulosti, narazili bychom na gaelské jméno Admlithi. Gaelština byla používaným jazykem Irska a Skotska, než jej nahradila angličtina. Slovo „admlithi“ nejspíš používali námořníci k označení záludností moře.

Skandinávská legenda Amleth

Skandinávská legenda Amleth z kroniky Činy Dánů vypráví příběh o princovi, jehož život je prakticky stejný jako Hamletův. Princ chce pomstít svého otce (krále), kterého zabil otcův bratr. Ten po králově smrti usedá na trůn a ožení se s ovdovělou královnou. Princ předstírá šílenství, ale ztrácí tím lásku své milované. Promlouvá ke své matce a prozradí ji, koho si vzala. Jejich rozhovoru je ale svědkem špion, jehož Amleth zabíjí. I tato legenda končí tragickou smrtí osob jako v Hamletovi.

Ztracená hra Ur-Hamlet

Za Shakespearovu hlavní inspiraci k napsání Hamleta někteří badatelé považují hru Ur-Hamlet. Toto dílo nejspíš sepsal Thomas Kyd a dočkalo se dokonce i divadelní inscenace, která se odehrála v roce 1589 a v níž se objevil duch. Má se za to, že Shakespearova společnost Chamberlainovi muži předvedla přepracovanou verzi této hry. Jelikož se rukopis hry Ur-Hamlet ztratil v propadlišti dějin, není možné porovnat ji se Shakespearovým Hamletem a neexistuje přímý důkaz, že hra byla samotnou Shakespearovou ranou Hamletovou verzí.

Rozdíly mezi Hamletem a dalšími díly

V současné době není jasné, nakolik se Shakespeare inspiroval díly od Grammatica, Belleforesta a Kyda. Jaké panují mezi díly rozpory?

Promítnutí členů dvora do hry?

Shakespeare se nejspíš inspiroval při vytváření rolí konkrétními členy alžbětinského dvora. Na druhou stranu badatelé odmítají, že Hamlet mohl být ztělesněním Shakespearova syna Hamneta. Podle nich bylo jméno Hamnet v té době docela populární a Hamlet je zjevně provázaný s legendou.